• ລະດົມທຶນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຕ້ານໂລກລະບາດ COVID-19
  • Amount (Lao Kip)

    Estimated: {{ formatNumber(USDAmount) }} USD
    BCEL will absorb 2.5% processing fee for all the cardholders donating via debit/credit cards.
  • Comment